FANDOM


TÀI LIỆU BẢN MẪU

Cú pháp

{{Hộp thông tin sách
| tên    = [ví dụ: Cuốn theo chiều gió]
| hình ảnh = [ví dụ: Once Upon a Time book.png]
| tựa gốc  = [ví dụ: ''Harry Potter and the Deathly Hallows'']
| tác giả  = [ví dụ: Victor Hugo]
| dịch giả = [ví dụ: Lý Lan]
| bìa    = [người thiết kế, trình bày bìa]
| minh họa = [họa sĩ vẽ tranh bìa, người chụp ảnh bìa]
| quốc gia = [ví dụ: Nhật Bản]
| bộ sách  = [tiêu đề bộ sách]
| thứ tự  = [thứ tự quyển trong bộ]
| thể loại = 
| xuất bản = [nhà xuất bản]
| phát hành = [ngày phát hành]
| kiểu sách = [sách giấy, e-book...]
| số chương = 
| số trang = 
| ISBN   = 
| kế trước = 
| tiếp theo = 
}}

Ví dụ mẫu


{{Hộp thông tin sách
| tên    = ''Hừng Đông''
| hình ảnh = Breaking Dawn Vietnamese cover.png
| tựa gốc  = ''Breaking Dawn''
| tác giả  = Stephenie Meyer
| dịch giả = Tịnh Thủy
| bìa    = Gail Doobinin
| minh họa = Roger Hagadone
| quốc gia = Hoa Kỳ
| bộ sách  = Bộ tiểu thuyết ''Chạng Vạng''
| thứ tự  = Quyển 4 (cuối cùng)
| thể loại = Lãng mạn huyền bí, tiểu thuyết thanh thiếu niên
| xuất bản = * Little, Brown and Company (Hoa Kỳ)
* Nhà xuất bản Trẻ (Việt Nam)
| phát hành = * 2 tháng 8 năm 2008 (Hoa Kỳ)
* 4 tháng 8 năm 2008 (Anh, Australia)
* 26 tháng 11 năm 2009 (Việt Nam)
| kiểu sách = * Bản in giấy (bìa cứng, bìa mềm)
* Sách điện tử (Amazon Kindle)
* Sách nói (đĩa CD)
| số chương = 39 (chưa tính phần mở, kết)
| số trang = * 756 (tiếng Anh)<br>
* 1120 (tiếng Việt)
| ISBN   = 0-316-06792-X
| kế trước = ''Nhật Thực'' (''Eclipse'')
}}
Xem Bản mẫu:Hộp thông tin sách/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.