FANDOM


n
n
Dòng 31: Dòng 31:
 
{{quote|Tôi không đơn thuần chỉ là một robot đâu!! Chết đi, Willy!!|Mega Man|Mega Man 7}}
 
{{quote|Tôi không đơn thuần chỉ là một robot đâu!! Chết đi, Willy!!|Mega Man|Mega Man 7}}
 
{{quote|Con có thể chịu được, thưa [[Tiến sĩ Thomas Light|tiến sĩ]]. Dù có phải trả bằng cái giá nào đi nữa thì con vẫn muốn thực hiện việc này. Cài nó vào người con đi!|Mega Man|Mega Man 11}}
 
{{quote|Con có thể chịu được, thưa [[Tiến sĩ Thomas Light|tiến sĩ]]. Dù có phải trả bằng cái giá nào đi nữa thì con vẫn muốn thực hiện việc này. Cài nó vào người con đi!|Mega Man|Mega Man 11}}
  +
==Chú thích==
  +
<references/>

Phiên bản lúc 15:30, ngày 2 tháng 3 năm 2020

Trang này là thông tin về Mega Man đầu tiên. Với những nhân vật khác có cùng tên Mega Man, mời bạn vào trang định hướng về Mega Man.
"Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho nền hòa bình của cả con người và robot!"
―Mega Man, Mega Man 2: The Power Fighters
"Không, ngươi sai rồi! Ta chỉ chiến đấu khi ta phải buộc phải bảo vệ thế giới khỏi những kẻ sử dụng máy móc để chống lại con người. Ta tin rằng con người và robot có thể chung sống trong hòa bình!"
―Mega Man, Mega Man V
"Tôi sẽ bảo vệ thế giới này!"
―Mega Man, Mega Man & Bass
"Tôi không tin ông đâu, Willy. Tôi sẽ làm những điều mà đáng lẽ ra tôi đã phải làm từ lâu!!"
―Mega Man, Mega Man 7
"Tôi không đơn thuần chỉ là một robot đâu!! Chết đi, Willy!!"
―Mega Man, Mega Man 7
"Con có thể chịu được, thưa tiến sĩ. Dù có phải trả bằng cái giá nào đi nữa thì con vẫn muốn thực hiện việc này. Cài nó vào người con đi!"
―Mega Man, Mega Man 11

Chú thích

  1. Boxing Ring aliases in Super Smash Bros. for Wii U
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.