FANDOM


n
(Thêm thể loại)
 
(Không hiển thị 2 phiên bản ở giữa)
Dòng 6: Dòng 6:
 
{|style="margin:auto; width:100%; border-collapse:collapse; background-color: #074388; padding:0px; color: #fff; text-align:left; border: 3px solid #074388; border-radius:7px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
 
{|style="margin:auto; width:100%; border-collapse:collapse; background-color: #074388; padding:0px; color: #fff; text-align:left; border: 3px solid #074388; border-radius:7px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
 
|-
 
|-
|style="background-color: #074388; padding:20px 0px 10px; border-radius:7px;"|<div style="font-size: 1.6em; text-align: center;">'''Chào mừng các bạn đến với Megaman Wiki tiếng Việt'''<div style="padding-top:0.1em;">'''• Nơi cung cấp kiến thức cho bạn về series Mega Man •'''</div></div><div style="font-size: 1.4em; text-align: center;">Đây wiki về'''''[[Mega Man (Nhượng quyền kinh doanh)|<span style="color:#fff;">Mega Man series</span>]]''''' that [[Help:Editing|<span style="color:#fff;">mà bất cứ ai cũng thể sửa đổi</span>]]!</div><div style="font-size: 1.2em; text-align: center; padding-top:0.4em">- [[Special:Statistics|<span style="color:#f4b305;">{{NUMBEROFARTICLES}} articles</span>]] từ tháng 2, năm 2020 -</div>
+
|style="background-color: #074388; padding:20px 0px 10px; border-radius:7px;"|<div style="font-size: 1.6em; text-align: center;">'''Chào mừng các bạn đến với Megaman Wiki tiếng Việt'''<div style="padding-top:0.1em;">'''• Nơi cung cấp kiến thức cho bạn về series Mega Man •'''</div></div><div style="font-size: 1.4em; text-align: center;">- Hiện chúng tôi đã có [[Special:Statistics|<span style="color:#f4b305;">{{NUMBEROFARTICLES}} bài viết</span>]] từ tháng 2, năm 2020 -</div>
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Dòng 123: Dòng 123:
 
|[[:Category:Merchandise|Merchandise]]
 
|[[:Category:Merchandise|Merchandise]]
 
|-
 
|-
!style="margin:auto; background:#A4D3EE; border-radius:2px;" colspan="4"|<span style="color:#000; font-size:14px; font-family:tahoma;">- Community -</span>
 
|-
 
|colspan="4" style="font-size:12px;"|<span style="font-size:1.2em">'''[[Help:Contents|Help]]'''<span style="padding:0px 25px;">'''|'''</span>'''[[Links]]'''<span style="padding:0px 25px;">'''|'''</span>'''[[Forum:Index|Forum]]'''</span>
 
|}
 
|}
 
<!--
 
{{HeadingA|What's new on MMKB}}
 
 
;Date/title
 
:News text
 
 
;Date/title
 
:News text
 
-->
 
{|style="margin:auto; width:100%; background-color:#fff; padding:4px; text-align:center; border: 3px solid #074388; border-radius:6px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
 
!style="margin:auto; background-color: #074388; padding: 4px; border-radius:3px;" colspan="7"|<span style="color:#fff; font-size:17px; font-family:tahoma;">• Trợ giúp •</span>
 
|-
 
|style="text-align:center; border-bottom: 2px solid #104E8B; background-color:#fff; padding: 4px;"|'''Để có thể viết bài mới, bạn chỉ cần ghi tựa đề bài viết ở hộp thông tin bên dưới.'''
 
 
<inputbox>
 
type=create
 
width=24
 
break=no
 
buttonlabel=Create new article
 
</inputbox>
 
 
[[Category:Browse]]
 
[[Category:Browse]]
  +
[[Thể_loại:Trang chính]]

Bản hiện tại lúc 17:54, ngày 30 tháng 8 năm 2020

Chào mừng các bạn đến với Megaman Wiki tiếng Việt
• Nơi cung cấp kiến thức cho bạn về series Mega Man •
- Hiện chúng tôi đã có 7 bài viết từ tháng 2, năm 2020 -
• Contents •
- Main Game Categories -
MPMegaManIcon
MPMegaManXIcon
MPZeroIcon2
MPZXIcon
Mega Man Mega Man X Mega Man Zero Mega Man ZX
MPMMLegendsIcon
MPMMBNIcon
MPStarforceIcon
CrossoverIcon
Mega Man Legends Mega Man Battle Network Mega Man Star Force Crossovers
- Mega Man Series -
MPCharactersIcon
MPEnemiesIcon
MPItemsIcon2
MPActionsIcon
Characters Enemies Items Actions
MPGamesIcon
MPAnimationIcon
MPMangaIcon
MPMerchandiseIcon3
Games Animations Comics and Manga Merchandise
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.