FANDOM


n (Đã khóa “Wiki Megaman” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)) [khóa theo tầng])
n
Dòng 6: Dòng 6:
 
{|style="margin:auto; width:100%; border-collapse:collapse; background-color: #074388; padding:0px; color: #fff; text-align:left; border: 3px solid #074388; border-radius:7px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
 
{|style="margin:auto; width:100%; border-collapse:collapse; background-color: #074388; padding:0px; color: #fff; text-align:left; border: 3px solid #074388; border-radius:7px; clear:both; font-size:95%; font-family:verdana;"
 
|-
 
|-
|style="background-color: #074388; padding:20px 0px 10px; border-radius:7px;"|<div style="font-size: 1.6em; text-align: center;">'''Chào mừng các bạn đến với Megaman Wiki tiếng Việt'''<div style="padding-top:0.1em;">'''• Nơi cung cấp kiến thức toàn thư cho bạn về series Mega Man •'''</div></div><div style="font-size: 1.4em; text-align: center;">Đây là wiki về'''''[[Mega Man (Nhượng quyền kinh doanh)|<span style="color:#fff;">Mega Man series</span>]]''''' that [[Help:Editing|<span style="color:#fff;">mà bất cứ ai cũng có thể sửa đổi</span>]]!</div><div style="font-size: 1.2em; text-align: center; padding-top:0.4em">- [[Special:Statistics|<span style="color:#f4b305;">{{NUMBEROFARTICLES}} articles</span>]] từ tháng 2, năm 2020 -</div>
+
|style="background-color: #074388; padding:20px 0px 10px; border-radius:7px;"|<div style="font-size: 1.6em; text-align: center;">'''Chào mừng các bạn đến với Megaman Wiki tiếng Việt'''<div style="padding-top:0.1em;">'''• Nơi cung cấp kiến thức cho bạn về series Mega Man •'''</div></div><div style="font-size: 1.4em; text-align: center;">Đây là wiki về'''''[[Mega Man (Nhượng quyền kinh doanh)|<span style="color:#fff;">Mega Man series</span>]]''''' that [[Help:Editing|<span style="color:#fff;">mà bất cứ ai cũng có thể sửa đổi</span>]]!</div><div style="font-size: 1.2em; text-align: center; padding-top:0.4em">- [[Special:Statistics|<span style="color:#f4b305;">{{NUMBEROFARTICLES}} articles</span>]] từ tháng 2, năm 2020 -</div>
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-

Phiên bản lúc 14:58, ngày 23 tháng 2 năm 2020

Chào mừng các bạn đến với Megaman Wiki tiếng Việt
• Nơi cung cấp kiến thức cho bạn về series Mega Man •
- 7 articles từ tháng 2, năm 2020 -
• Contents •
- Main Game Categories -
MPMegaManIcon
MPMegaManXIcon
MPZeroIcon2
MPZXIcon
Mega Man Mega Man X Mega Man Zero Mega Man ZX
MPMMLegendsIcon
MPMMBNIcon
MPStarforceIcon
CrossoverIcon
Mega Man Legends Mega Man Battle Network Mega Man Star Force Crossovers
- Mega Man Series -
MPCharactersIcon
MPEnemiesIcon
MPItemsIcon2
MPActionsIcon
Characters Enemies Items Actions
MPGamesIcon
MPAnimationIcon
MPMangaIcon
MPMerchandiseIcon3
Games Animations Comics and Manga Merchandise
- Community -
Help|Links|Forum
• Trợ giúp •
Để có thể viết bài mới, bạn chỉ cần ghi tựa đề bài viết ở hộp thông tin bên dưới.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.