FANDOM

Shieru-chan

biệt danh Cừu-sama

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Vùng đất của những anh hùng
  • Tôi sinh ngày tháng 9 16
  • Nghề nghiệp của tôi là Leader của nhóm dịch All For Manga
  • Tôi là Nam
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.